ארגון בעצמי מקיים מגוון רחב של שיתופי פעולה ושותפויות, השזורים בכל רבדי הארגון: הוועד המנהל, הנהלת הארגון, המטה המקצועי והתכניות בשטח. בין שותפינו: למעלה מ- 90 רשויות מקומיות ביישובי הפעילות, משרדי ממשלה ביניהם: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד ראש הממשלה, משרד הכלכלה, משרד החינוך; תורמים וקרנות פילנתרופיות; ארגונים עסקיים; עמותות וארגונים חברתיים, כמפורט:

מגזר ציבורי

משרד ראש הממשלה
eHN3AiJ-

מגזר עסקי

קרנות

ארגונים חברתיים